Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst

Dit is zeer belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt bij de aanvang van de huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat.
Bijgevolg is alle schade ten laste van de eigenaar. Hij/zij kan zelfs de huurwaarborg niet gebruiken.
Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Zo kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, hebben een plaatsbeschrijving nodig. Om betwistingen met de buurtbewoners of de overheid, na het einde van de werken, te voorkomen is een plaatsbeschrijving zeer nuttig.
Wanneer er door hun werken schade aan de constructies optreedt, zijn zij verantwoordelijk.

Tip : Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist, dan is het toch dikwijls nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van bestaande barsten.