Gerechtelijke schattingen

Meestal aangesteld door het Vredegerecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg.

 

Particuliere schattingen

Private personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen omdat ze hun goed willen verkopen en geen notie hebben van de vraagprijs.

De schatting kan best op voorhand aangevraagd worden door de kandidaat-koper. Deze schatting kan dan voor verschillende banken gebruikt worden bij de aanvraag van de lening. De directeur van de bankinstelling heeft dan onmiddellijk een goede kijk op de waarde van het goed om zo de tarifiëring en voorwaarden te bepalen. Veel tijdswinst.