Uitzetwerk op werven

Zowel funderingen voor nieuwbouw en industriebouw, uitzetten van heipalen, als het uitzetten van de wegenis bij nieuwe verkavelingen en bij andere wegeniswerken.